Usługi Geologiczne

Firma Usługi Geologiczne BITUMIN oferuje kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, głównie w województwach: śląskim, opolskim i małopolskim. Własne zaplecze sprzętowe pozwala nam wykonywać powierzone prace z należytą    starannością, w krótkich terminach oraz po konkurencyjnych cenach.

Świadczymy usługi w zakresie:

TERENOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH:
– wykonywanie odkrywek fundamentów;
– wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich;
– pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych;
– sondowania dynamiczne;
– sondowania próbnikiem przelotowym;
– dozór i kierowanie pracami geologicznymi.
GEOTECHNIKI:
– opinie, ekspertyzy;
– dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadawiania obiektów
budowlanych (mieszkaniowych oraz przemysłowych) i liniowych (dróg, kolei, sieci
kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz energetycznych);
– odbiory wykopów fundamentowych;
– kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów
przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ:
– projekty robót geologicznych;
– dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.
HYDROGEOLOGII:
– opinie hydrogeologiczne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
i odprowadzania wód opadowych do gruntu;
– projekty robót geologicznych;
– dokumentacje hydrogeologiczne;
OCHRONY ŚRODOWISKA:
– operaty wodno-prawne;

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani usługami realizowanym przez naszą firmę
zapraszamy do współpracy.