Geolog – powiat cieszyński

Geolog – Powiat cieszyński

Opracowania geologiczne i geotechniczne

 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Projekty robót geologicznych
 • Projekty geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Opinie geotechniczne

Badania pod rodzaje inwestycji

  • Nadzory geotechniczne
  • Odbiory wykopów
  • Kontrola działki przed jej zakupem
  • Zabudowa gospodarcza i letniskowa
  • Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Mosty, przepusty, wiadukty
  • Hale produkcyjne i przemysłowe
  • Zabudowa wielorodzinna
  • Domy jednorodzinne

Prace terenowe

 • Wiercenia mechaniczne
 • Wiercenia udarowe
 • Wiercenia ręczne
 • Badania płytą VSS
 • Badania lekką płytą dynamiczną
 • Sondowania dynamiczne
 • Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń
 • Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu
 • Badania laboratoryjne gruntów
  • Wiercenia
  • Sondowania
  • Badania laboratoryjne
  • Konsultacje geotechniczne

Świadczymy usługi geologiczne na terenie powiatu cieszyńskiego w gminach:

 • Cieszyn
 • Ustroń
 • Wisła
 • Skoczów
 • Strumień
 • Brenna
 • Chybie
 • Dębowiec
 • Goleszów
 • Haźlach
 • Istebna
 • Zebrzydowice