Geolog – Sucha Beskidzka – tel. 502 562 438

Badania geologiczne gruntu – Sucha Beskidzka

Coraz powszechniejsze przed przystąpieniem do prac projektowych i budowlanych staje się wykonywanie badań geologicznych.

Wiercenia geotechniczne dostarczają informacji o warunkach w podłożu i umożliwiają odpowiednie wykonanie przyszłych fundamentów. W celu dokładniejszego opisania stanu poszczególnych gruntów, wykonujemy także sondowania dynamiczne oraz badania laboratoryjne gruntów.

Kompleksowo opracowane dane przedstawiamy w postaci:

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • dokumentacji geologiczno-inżynieskiej

W ramach naszych działalności wykonujemy:

 • terenowe – makroskopowe badania gruntu
 • laboratoryjne badania gruntu
 • wiercenia otworów
 • badania zagęszczenia sondą dynamiczną
 • badania gruntu pod kontem rozsączania ścieków i wód opadowych
 • badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
 • odbiory wykopów fundamentowych z wpisem
 • określenie kategorii urabialności i nośności gruntu
 • badanie warunków gruntowych przed zakupem działki