Geolog – Powiat bielski

Geolog – Powiat bielski

Opracowania geologiczne i geotechniczne

 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Projekty robót geologicznych
 • Projekty geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Opinie geotechniczne

Badania pod rodzaje inwestycji

  • Nadzory geotechniczne
  • Odbiory wykopów
  • Kontrola działki przed jej zakupem
  • Zabudowa gospodarcza i letniskowa
  • Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Mosty, przepusty, wiadukty
  • Hale produkcyjne i przemysłowe
  • Zabudowa wielorodzinna
  • Domy jednorodzinne

Prace terenowe

 • Wiercenia mechaniczne
 • Wiercenia udarowe
 • Wiercenia ręczne
 • Badania płytą VSS
 • Badania lekką płytą dynamiczną
 • Sondowania dynamiczne
 • Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń
 • Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu
 • Badania laboratoryjne gruntów
  • Wiercenia
  • Sondowania
  • Badania laboratoryjne
  • Konsultacje geotechniczne

Świadczymy usługi geologiczne na terenie powiatu bielskiego w gminach:

 • Czechowice – Dziedzice
 • Jasienica
 • Wilamowice
 • Porąbka
 • Wilkowice
 • Kozy
 • Bestwina
 • Buczkowice
 • Jaworze
 • Szczyrk